rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Malá Skála

MŠ - Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

V termínu od 2.5.2021 do 16.5.2021 proběhne zápis do mateřské školy.

 

Rekonstrukce mateřské školy

V termínu červenec až říjen 2021 bude (velmi pravděpodobně) probíhat rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy. Z toho důvodu bude školní rok 2021/2022 zahájen v provizorních podmínkách v prostorách sokolovny a základní školy. O podrobnostech budou rodiče průběžně informováni.

 

Asistentka pedagoga pro dítě s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením

V mateřské škole působí asistentka pedagoga, která se aktuálně věnuje dítěti s Downovým syndromem. Paní asistentka využívá komunikační metodu „znak do řeči“. Protože současný svěřenec paní asistentky odchází do základní školy, mohla by se ve školním roce 2021/2022 věnovat dalšímu dítěti s nárokem na asistenta.

 

Pravidla zápisu

 • Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti zpravidla ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
 • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 • Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2016 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se od 1. 9. 2017 nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Vyplnění a podání žádosti

 • Termín 2.5.2021 – 16.5.2021
 • Prvním krokem je vyplnění základních informací do webového formuláře.
  Odkaz zde >>>
 • Předvyplněnou žádost si následně stáhněte do počítače, doplňte do ní další údaje a PODEPSANOU ji doručte do školy.
 • K žádosti je třeba VŽDY přiložit kopii rodného listu dítěte.
 • K žádosti je třeba VŽDY přiložit lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte, případně lékařské potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost neplatí u předškoláků.
  Formulář ke stažení zde >>>

 

Žádost můžete doručit následujícími způsoby:

1. Fyzicky přinést do budovy MŠ nebo ZŠ.

 • Každý den minimálně mezi 8:00 a 15:00 je ve škole někdo, kdo od Vás žádost může přijmout. Pokud by náhodou ve škole nikdo nebyl, můžete ji hodit do poštovní schránky.

2. Fyzicky poštou.

 • Stačí klasický dopis.

3. Elektronicky pomocí datové schránky.

 • Datová schránka školy je ammmfca.

4. Elektronicky emailem.

 • V tomto případě musí být žádost podepsána elektronickým podpisem! Fyzický podpis, naskenování a zaslání emailem není dle správního řádu dostatečné.

5. Schůzkou ve škole.

 • Pokud nemáte žádnou možnost elektronického zaslání ani možnost tisku, je možné se domluvit na osobní schůzce v budově ZŠ, na které žádost vyplníte a předáte.

 

Kritéria stanovení pořadí pro přijetí dětí do mateřské školy

 • Školský spádový obvod mateřské školy tvoří území obcí Malá Skála, Rakousy a Líšný.
 • Po uplynutí termínu zápisu, budou podané žádosti rozděleny do skupin dle níže uvedených parametrů. V jednotlivých skupinách budou žádosti seřazeny dle věku dítěte od nejstarších po nejmladší. Následně budou přidělována místa dětem od skupiny 1 až do naplnění kapacity mateřské školy.

1. skupina - předškoláci

 • Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2021.
 • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.

2. skupina

 • Děti, které dosáhnou věku 4 let do 1. 9. 2021.
 • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.
 • Ve školním roce 2021/2022 se v ZŠ a MŠ Malá Skála bude vzdělávat jejich sourozenec.

3. skupina

 • Děti, které dosáhnou věku 4 let do 1. 9. 2021.
 • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.

4. skupina

 • Děti, které dosáhnou věku 3 let do 1. 9. 2021.
 • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.
 • Ve školním roce 2021/2022 se v ZŠ a MŠ Malá Skála bude vzdělávat jejich sourozenec.

5. skupina

 • Děti, které dosáhnou věku 3 let do 1. 9. 2021.
 • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.

6. skupina

 • Děti, které dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2021.
 • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.

7. skupina

 • Děti, které dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2021.
 • Místo jejich trvalého pobytu není ve školském spádovém obvodu MŠ.

 

Datum vložení: 20. 4. 2021 14:22
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2021 10:16
Autor: Správce Webu

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

ZŠ - Žáci 3.A a 4.A s partnerskou školou v Moritzburgu