rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Malá Skála Škola v ráji

Od 18.11. návrat 1.A a 2.A do školy

ZŠ+MŠ - Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Provoz celé školy se bude řídit manuálem vypracovaným MŠMT.

 

I když aktuálně nejsou roušky ve škole povinné, doporučuje vedení školy, aby každý žák měl u sebe alespoň jednu roušku a balení papírových kapesníků.

 

Klíčové body manuálu MŠMT

 

Základní hygienická pravidla

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Opakovaná edukace.

 

Doporučení k provozu školy

 • Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
 • Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících z tzv. semaforu.
 • Jakákoliv osoba (žák, učitel, rodič, ...) s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy.

 

Pedagogická práce

 • Na základě reflexe minulého školního roku maximálně individualizovat výuku s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.
 • Soustředit se na důležité výstupy RVP, kterých nebylo možné dosáhnout v uplynulém roce.
 • Klást důraz především na vzdělávací obsah českého jazyka, cizího jazyka, matematiky.

 

Celý manuál je ke stažení na https://www.msmt.cz/file/53629_1_1/

 

Datum vložení: 28. 8. 2020 7:24
Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2020 7:31
Autor: Správce Webu