rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Malá Skála Škola v ráji

Od úterý 19.1.2021 obnoven provoz MŠ

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro rok 2020/2021

O přijetí dítěte do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola
Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, rozhoduje ředitel školy.

Ředitel školy stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. 9. 2020.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6, nejdříve však pro
děti od 2 let. Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2015 je povinnen přihlásit dítě
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné
předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Tato povinnost se od 1. 9. 2017
nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, může
předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.

KRITÉRIA pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

1. Předškolák - povinné předškolní vzdělávání. Dítě, které dosáhne věku 5 a více let do 31. 8. 2020, tj. v posledním roce před zahájením školní docházky - s místem trvalého pobytu ve
školském obvodu spádové mateřské školy - území obce Malá Skála.

2. Dítě, které k 1. 9. 2020 dosáhne věku 4 let - s místem trvalého pobytu ve školském
obvodu spádové mateřské školy - území obce Malá Skála a v MŠ nebo v ZŠ se vzdělává
a nebo se bude od 1. 9. 2020 vzdělávat sourozenec.

3. Dítě, které k 1. 9. 2020 dosáhne věku 4 let - s místem trvalého pobytu ve školském
obvodu spádové mateřské školy - území obce Malá Skála.

4. Dítě, které k 1. 9. 2020 dosáhne věku 3 let - s místem trvalého pobytu ve školském
obvodu spádové mateřské školy - území obce Malá Skála a v MŠ nebo v ZŠ se vzdělává
a nebo se bude od 1. 9. 2020 vzdělávat sourozenec.

5. Dítě, které k 1. 9. 2020 dosáhne věku 3 let - s místem trvalého pobytu ve školském
obvodu spádové mateřské školy - území obce Malá Skála.

6. Dítě, které k 31. 12. 2020 dosáhne věku 3 let - s místem trvalého pobytu ve školském
obvodu spádové mateřské školy - území obce Malá Skála - od věkově nejstarších.

7. Dítě, které k 1. 9. 2020 dosáhne věku 5 let - s místem trvalého pobytu mimo školský
obvod spádové mateřské školy - mimo území obce Malá Skála.

Školský obvod spádové mateřské školy tvoří území obce Malá Skála, Rakousy a Líšný.

V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození od věkově nejstarších.

Mgr. Bohumírem Finke, ředitelem školy

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie