rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Malá Skála Škola v ráji

V pracovní dny je ve škole od 8:00 do 11:00 služba, která může řešit požadavky rodičů.

Školka a její řád

Mateřská škola Malá Skála

Mateřská škola má od 1. 1. 2012 opět dvě třídy. V malé třídě jsou děti ve věku 3 až 4,5 let, ve velké třídě jsou děti ve věku 4,5 až 6,5 let. Každá mateřská škola by měla mít určité zaměření. My se snažíme preferovat výtvarnou výchovu, ochranu a péči o živou a neživou přírodu, vytvoření kladného vztahu k domovu, ke svému rodnému kraji.

Seznámení s řádem naší MŠ: 

Mateřská škola je v provozu od 6,30 do 16,00 hodin.
Rodičům doporučujeme dát dětem náhradní prádlo, pláštěnku, holinky - to vše oznaěené značkou dítěte.
RODIČE PŘIVÁDĚJÍ DĚTI DO MŠ V DOBRÉM ZDRAVOTNÍM STAVU!

Plánovanou nepřítomnost v MŠ je nutno předem (1 den) hlásit kvůli odhlášení stravného - telefon 483 392 126, 775 748 799 .
V případě náhlé nepřítomnosti je možné dítě odhlásit do 7:00, nebo si oběd ten den vyzvednout.
Rodiče platí na 1 dítě denně částku sjednanou s vedoucí stravování.
Dítě chodící pravidelně po obědě domů, nemusí odebírat odpolední svačinu.
Svačiny se vydávají od 12,00 hod.

Úplata základní částky za školské služby v MŠ 400,- Kč měsíčně a stravné 700,- Kč měsíčně se hradí příkazem z účtu do 15. dne běžného měsíce na účet ZŠ a MŠ (platí pro r. 2019 - 2020).
Podmínky osvobození od úplaty jsou uvedeny v „Rozhodnutí ředitele“ č. 1/2019.
V době prázdninového provozu v červenci a srpnu platí pouze docházející žáci 100,- Kč za každý započatý týden.
Během vánočních svátků je MŠ uzavřena. V červenci a srpnu na dobu 6ti - 7mi týdnů.
Během vedlejších prázdnin může být MŠ pro nízký počet dětí také uzavřena.
Děti se vydávají rodičům nebo zákonným zástupcùm. Výjimky na příchod a odchod si rodiče sjednají s vedoucí odloučeného pracoviště a učitelkou osobně - písemně.

Doufáme, že se dětem bude u nás líbit.
Kolektiv Mateřské školy