ZŠ a MŠ Malá Skála

MŠ - Den otevřených dveří - Čtvrtek 25.04.2024 od 8:00 do 11:00

Zápis / Přestup

 

Přestup z jiné mateřské školy

 • Přestup do mateřské školy je možný kdykoliv. Záleží ale na tom, zda má MŠ volnou kapacitu.
 • Formulář žádosti o přestup je k dispozici zde >>>.
 • Vyplněnou žádost doručte řediteli školy.

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

 • Termín Čt 2.5.2024Pá 3.5.2024. V případě závažných důvodů (nemoc, ...) je možné domluvit s vedením školy individuální termín zápisu.
 • Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Mladší děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze v případě volné kapacity po přijetí dětí tříletých a starších.
 • Zákonní zástupci tzv. předškoláků, tedy dětí narozených od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, jsou povinni přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se nevztahuje na zákonné zástupce dětí s hlubokým mentálním postižením.
 • Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Podmínka očkování se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělání povinné.

 

Postup zápisu

 • Vyplňte základní informace a vyberte termín zápisu do on-line formuláře
  (kdykoliv od 22.4.2024 do termínu zápisu).
  •  
  • On-line formulář zde >>>
   (odkaz bude aktivní od 22.4.2024)
  •  
 • Předvyplněnou žádost si následně stáhněte do počítače, doplňte do ní další údaje a přineste ji s sebou k zápisu. Pokud nemáte možnost tisku, žádost Vám při zápisu vytiskneme a dovyplníte ji až na místě.
 • K žádosti o přijetí je třeba VŽDY přiložit kopii rodného listu dítěte. Stačí prostá kopie, kterou můžeme případně udělat až na místě.
 • K žádosti o přijetí je třeba VŽDY přiložit originál lékařského potvrzení o řádném očkování dítěte, případně lékařské potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost neplatí u předškoláků. Formulář lékařského potvrzení je součástí žádosti nebo si ho samostatně můžete stáhnout zde >>>.
 • Ve Vámi vybraný den a čas se dostavte společně s Vaším dítětem do budovy MŠ.

 

Kritéria stanovení pořadí pro přijetí

 • Školský spádový obvod mateřské školy tvoří území obcí Malá Skála, Rakousy a Líšný.
 • Po uplynutí termínu zápisu, budou podané žádosti rozděleny do skupin dle následujících parametrů.
  • 1. skupina (předškoláci)
   • Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2024.
   • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.
  • 2. skupina
   • Děti, které dosáhnou věku 4 let do 31. 8. 2024.
   • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.
   • Ve školním roce 2024/2025 se v ZŠ a MŠ Malá Skála bude vzdělávat jejich sourozenec.
  • 3. skupina
   • Děti, které dosáhnou věku 4 let do 31. 8. 2024.
   • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.
  • 4. skupina
   • Děti, které dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2024.
   • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.
   • Ve školním roce 2024/2025 se v ZŠ a MŠ Malá Skála bude vzdělávat jejich sourozenec.
  • 5. skupina
   • Děti, které dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2024.
   • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.
  • 6. skupina
   • Děti, které dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2024.
   • Místo jejich trvalého pobytu je ve školském spádovém obvodu MŠ.
  • 7. skupina
   • Ostatní děti.
 • V jednotlivých skupinách budou děti seřazeny dle věku od nejstarších po nejmladší.
 • Následně budou přidělována místa od nejstaršího dítěte v 1. skupině až do naplnění kapacity mateřské školy.

 

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

ZŠ - Výlet dětí ze ŠD do Sedmihorek 2024