ZŠ a MŠ Malá Skála

Zápis / Přestup

 

Přestup z jiné školy

 • Přestup do 6. ročníku, ale i do jakéhokoliv jiného ročníku, nemá pevně daný termín. Ideální je však řešit přestup v průběhu dubna nebo května.
 • Formulář žádosti o přestup je k dispozici zde >>>.
 • Vyplněnou žádost doručte do školy.

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

 • Termín Čt 11.4.2024 a Pá 12.4.2024. V případě závažných důvodů (nemoc, ...) je možné domluvit s vedením školy individuální termín zápisu.
 • Určen pro děti narozené v období od 01.09.2017 do 31.08.2018 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 

Postup zápisu

 • Tento postup je jednotný pro všechny děti. Týká se tedy i dětí, kterým byl loni udělen odklad povinné školní docházky a týká se i dětí, u kterých budete letos žádat o odklad.
 • Vyplňte základní informace a vyberte termín zápisu do on-line formuláře
  (kdykoliv od začátku dubna do termínu zápisu).
 • Předvyplněnou žádost si následně stáhněte do počítače, doplňte do ní další údaje a přineste ji s sebou k zápisu. Pokud nemáte možnost tisku, žádost Vám při zápisu vytiskneme a dovyplníte ji až na místě.
 • K žádosti o přijetí je třeba VŽDY přiložit kopii rodného listu dítěte. Stačí prostá kopie, kterou můžeme případně udělat až na místě.
 • K žádosti o odklad je třeba VŽDY přiložit originály doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Ve Vámi vybraný den a čas se dostavte společně s Vaším dítětem do budovy ZŠ.

 

Kritéria stanovení pořadí pro přijetí

 • Školský spádový obvod základní školy tvoří území obcí Malá Skála, Rakousy a Líšný.
 • Po uplynutí termínu zápisu, budou podané žádosti rozděleny do skupin dle následujících parametrů.
  • 1. skupina
   • Děti, které mají místo trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu ZŠ.
  • 2. skupina
   • Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu ZŠ.
 • Následně budou přidělována místa od 1. skupiny až do naplnění kapacity třídy (30 žáků).
 • Pokud by v dané skupině bylo více žádostí než volných míst, o přijetí by se v dané skupině rozhodovalo losem.

 

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

ZŠ - První pomoc v ŠD 2024