ZŠ a MŠ Malá Skála

Platby

 

Platby za stravování

 • !!! Od 1. září 2023 dochází ke změně bankovních účtů !!!
 • Číslo účtu stravování: 131-1020060267/0100
 • Variabilní symbol: rodné číslo strávníka
  (bez lomítka, ročníky 2008 a 2009 bez nuly na začátku)
 • Zpráva pro příjemce: celé jméno strávníka a účel platby
  (např. Novák Josef – obědy ZŠ, Horáková Anna – stravné MŠ)
 • Při platbě stravování pro více strávníků, je třeba posílat jejich platby odděleně
 • V MŠ je nově nutné posílat stravné a pobytné odděleně
  (každá platba je na jiný bankovní účet)
 • Platby na nesprávný účet nebo nespecifikované platby budou obratem vráceny
 • Bližší informace ke stravování včetně cen najdete zde >>>

 

Ostatní platby
(pobytné MŠ, školní družina ZŠ, kroužky, pracovní sešity, …)

 • !!! Od 1. září 2023 dochází ke změně bankovních účtů !!!
 • Číslo účtu: 131-1020030287/0100
 • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte/žáka/zaměstnance
  (bez lomítka, ročníky 2008 a 2009 bez nuly na začátku)
 • Zpráva pro příjemce: celé jméno dítěte/žáka/zaměstnance a účel platby
  (např. Novák Josef – družina ZŠ, Horáková Anna – pobytné MŠ)
 • Platby na nesprávný účet nebo nespecifikované platby budou obratem vráceny

 

 • Pobytné v MŠ (tzv. školkovné): 400,- Kč měsíčně
  (předškoláci neplatí)

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

ZŠ - Výlet dětí ze ŠD do Sedmihorek 2024