ZŠ a MŠ Malá Skála

Školní knihovna

V rámci naší školy fungují 2 oddělení Školní knihovny.

  • I. stupeň – přízemí (sborovna)
    Knihovnice: Mgr. Pavla Vlachová
    Otevřeno: každý čtvrtek 9:10 9:25 (během velké přestávky)
  • II. stupeň – 1. patro
    Knihovnice: Bc. Michaela Bulušková
    Otevřeno: každé pondělí 9:10 9:25 (během velké přestávky)

Čtenáře elektronicky díky Bakalářům přihlašuje do školní knihovny zákonný zástupce. [návod]

Povinností čtenáře je řídit se Řádem knihovny, který naleznete zde.

Půjčování knih je pro žáky naší školy zdarma.

Těšíme se na nové čtenáře a na zájem rodičů, který mohou projevit případným darováním knih.

Vaše knihovnice

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

ZŠ - První pomoc v ŠD 2024